2014/03/21

Eskola Jantokien Agiri berriaren alde / A favor de una nnueva orden de Comedores EscolaresMakuma - Mujika-Solokoetxe Eskolako Ikasleen Gurasoen Elkarteak gure atxikimendua eman du EHIGE - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartetik martxan jarri duten proposamenari.

Hau da proposamenaren laburpena:

Proposamena, 2000ko martxoaren 22ko agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako derrigorrezko irakasmailetako eta Haur Hezkuntzako (2. zikloa) jantokiak arautzen dituena aldatzeko.


Hezkuntza Sailaren 2000. urteko martxoaren 22ko Agindua (Eskola jantoki publikoen funtzionamendua arautzen duena) berrikusteko proposamena da. Proposamen honen garapenean sektore ezberdinetako hainbat eragilek parte hartu du. Aginduak ezartzen duenez, eskola-jantoki publiko guztien kudeaketak "zuzena" izan behar da.Agindua onartu zenetik 13 urte pasatu dira, eta ez da araudiaren berrikusketarik egin (nahiz eta horrela eskatu izan duten, hainbat aldiz gainera, gizarte eragile ezberdinek).


Guzti horregatik, Agindua bera oinarri hartuta, aldaketa batzuk proposatzen ditugu. Alde batetik, eskatzen duguna da Kudeaketa Propioa egin nahi duten jantoki publikoak ere Aginduaren estalpean egotea. Aldi berean, araudian iraunkortasunarekin lotutako irizpideak txertatzea ere eskatzen dugu, jantokiak Eskola Agenda 21ean izan dezakeen eragin positiboa aprobetxatzeko."

Hemen proposamen osoa eta atxikimendurako dokumentua:

Proposamenaren aurkezpena (.pdf)

Proposamena (.pdf)

Atxikimendurako dokumentua (.pdf)

----------

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Mujika - Solokoetxe - Makuma nos hemos adherido a la propuesta que han puesto en marcha desde EHIGE - Asociación de Madres y Padres del Alumnado de Euskal Herria

Este es el resumen de la propuesta: 


"Propuesta, de modificación de la ORDEN de 22 de marzo de 2000, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los niveles de enseñanza obligatorios y Educación Infantil (2.º ciclo).

La propuesta es para la revisión de la Orden de 22 de marzo de 2000 del Departamento de Educación (que regula el funcionamiento de los comedores escolares de centros públicos). En el desarrollo de esta propuesta han participado agentes de distintos sectores. Como establece la Orden, la gestión de todos los comedores escolares públicos debe ser “directa”. Desde que se aprobó la Orden han pasado 13 años y no se ha hecho ninguna revisión de la normativa (a pesar de que se haya pedido varias veces por parte de distintos agentes sociales).

Por todo ello, tomando como base la Orden, proponemos algunas modificaciones. Pedimos que los comedores públicos que opten por una Gestión Propia también estén cubiertos por la Orden. Así mismo, también pedimos que se incorporen criterios de sostenibilidad en la normativa, para aprovechar el efecto positivo que puede tener el comedor en la Agenda 21 Escolar."

Aquí podéis encontrar la propuesta completa y la hoja de adhesión:

Presentación de la propuesta (.pdf)

Propuesta (.pdf)


Documento para adhesión (.pdf)

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat