2016/03/08

Heziketa / Coeducación


Heziketa ez sexista: neskak eta mutilak berdintasunean hezi. Gizaki gisa garatu daitezen eta beraien sexuagatik baztertuak izatea ekiditeko. Hezkidetza denon ahalegina izan behar da: familia, eskola, komunikabideak, eta abar.


Familiaren rol-a hezkidetzan:

Nola hezi berdintansunean?

-       Etxeko lanak neska eta mutilen artean modu orekatuan banatu behar dira.
-       Zuen seme-alabak beraien sentimenduak adierazi ditzaten lagundu. Ez behartu beraien generoaren arabera rol jakin bat jokatzera. (bai neskak eta bai mutilak negar egiteko eskubidea daukate, barre egiteko, haserretzeko,…).
-       Utzi neska eta mutilei nahi duten jostailua eta jolastu nahi duten jolasa aukeratzen. Sexuaren arrazoiengatik baldintzatuak izan gabe (mutilek panpinekin eta sukaldeekin jolasteko eskubidea daukate ere bai, neskak berriz kotxe edo eraikuntza jolasekin jolasteko eskubidea daukate.)
-       Neska eta mutilei gizon eta emakume izateko modu anitzak daudela ulertarazi. Gustora sentituko diren izaera propioa garatu ahal dezaten.
-       Irakatsi sexualitate era guztiak errespetatzen. Sexualitate osasungarria eta arduratsua bizi dezatela.

-       Comic, telebista programa, pelikula, ipuinak eta abar aukeratzerakoan, gaitasun berdinak dauzkaten neska-mutil ereduak islatzen dituztenak hautatu zuen seme-alabentzako. (EZ DAUDE NESKA ALA MUTILENTZAKO IPUINIK).

Educación no sexista: educar en igualdad a niños y niñas para que se desarrollen como personas y para evitar la discriminacion por su sexo. La coeducacion debe ser esfuerzo de todos y todas: la familia, la escuela, los medios de comunicación, etc.


Papel de la familia en la coeducación:

¿Cómo educar en la coeducación?

-       Las tareas domésticas se reparten por igual entre hijas e hijos.
-       Ayudar a que tus hijas e hijos expresen sus sentimientos. No obligarles a asumir un rol según el género (las niñas y los niños tienen derecho a llorar, a reír, a enfadarse,…)
-       Dejar que las niñas y los niños elijan los juguetes y los juegos sin que el sexo les condicione (los niños también tienen derecho a jugar con muñecas y cocinitas, mientras que las niñas tienen derecho a jugar con coches, juegos de construcciones,…).
-       Enseñar a las niñas y niños que hay muchas maneras de ser mujer y de ser hombre para que puedan desarrollar una identidad propia con la que se sientan a gusto.
-       Enseñar a tus hijos e hijas a que respeten y respeten todas las formas de sexualidad. Que vivan una sexualidad sana y responsable.

-       Seleccionar para tus hijas e hijos cuentos, tebeos, programas de televisión donde se presenten modelos de niños y niñas con las mismas capacidades. (NO HAY CUENTOS PARA NIÑAS Y CUENTOS PARA NIÑOS).


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat